CSR

ยูนิทรีโอ สนับสนุนทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน

Posted on 31 May, 2011

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 - บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด นำโดย คุณภักดี อนิวรรตน์ รองกรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 140 คน พร้อมมอบอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียน อาทิเช่น แผนที่โลก พจนานุกรม สารานุกรม รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่พนักงานได้ร่วมแบ่งปันให้กับนักเรียนและชุมชน โรงเรียนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อสานต่อโครงการปันน้ำใจสู่เยาวชนไทยในชนบท ปีที่ 2 โดยมี อาจารย์สุภัทรา ปิ่นประถม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ