CSR

ยูนิทรีโอ ร่วมช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง

Posted on 23 February, 2012

 

โดย คุณภักดี อนิวรรตน์ รองกรรมการผู้จัดการ นำทีมงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบตู้เก็บสัมภาระและสื่อการเรียนการสอน ของเล่นและหนังสือ ให้กับเด็กอนุบาล โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555