CSR

ยูนิทรีโอมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2555

Posted on 19 April, 2012

 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2555 ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ CSR เพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดย คุณภักดี อนิวรรตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในการมอบทุนในครั้งนี้พร้อมสักขีพยาน

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน
1. นางสาวจิราพร ชาวนาคาด
2. นายจันทร์แรม วรรณวงษ์
3. นายกิตติพงษ์ ประเสริฐแก้
4. นายวชิรวิทย์ ฉายเพ็ชร
5. นายสายฟ้า มะโนชาต