CSR

ยูนิทรีโอ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนแสงประทีบรัฐบำรุง

Posted on 31 May, 2012

 

   บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด นำทีมโดยคุณภักดี อนิวรรตน์ กรรมการผู้จัดการ ในการมอบทุนการศึกษานักเรียน ตู้น้ำเย็น กริ่งอัตโนมัติ และ อุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับโรงเรียนแสงประทีปปรัฐบำรุง จ.นนทบุรี ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ CSR เมื่อ วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555