CSR

Unitrio ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี วัดพระบาทน้ำพุ

Posted on 28 November, 2012

 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการ "ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี วัดพระบาทน้ำพุ” มอบเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมกันนี้พนักงานร่วมสมทบสิ่งของเวชภัณฑ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย โดยคุณภักดี อนิวรรตน์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนมอบให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555”