CSR

UNITRIO มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2556

Posted on 25 April, 2013

 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2556 ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ CSR เพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยได้รับเกียรติจาก คุณภักดี อนิวรรตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในการมอบทุนในครั้งนี้พร้อมสักขีพยาน รับมอบโดยตัวแทนผู้ปกครอง
 
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ดังนี้ 
1. คุณจิราพร ชาวนาคาด แผนกธุรกิจบริการ
2. คุณจันทร์แรม วรรณวงษ์ แผนกธุรการ
3. คุณกิตติพงษ์ ประเสริฐแก้ แผนกธุรการ
4. คุณวชิรวิทย์ ฉายเพ็ชร แผนกธุรการ
5. คุณวันเพ็ญ คงชุ่ม แผนกบัญชี