CSR

Unitrio จัดโครงการ "อาหารกลางวัน เพื่อน้อง"

Posted on 31 May, 2013

 

     บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด นำโดย คุณโนริทาเกะ โอกูระ ประธานกรรมการบริษัท, คุณภักดี อนิวรรตน์ กรรมการผู้จัดการ  และพนักงาน ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ อาหารกลางวัน เพื่อน้อง ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนภูมิ)  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 

         ปัจจุบันมีเด็กพิการและทุพพลภาพ จำนวน 147 คน กิจกรรมดังกล่าวนับเป็น 1 ในกิจกรรม CSR เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสาให้แก่พนักงานซึ่งนอกจากการเลี้ยงอาหารกลางวันแล้ว ยังได้มอบของใช้จำเป็นที่สถานสงเคราะห์ต้องใช้ อาทิ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปน้ำยาทำความสะอาด และผงซักฟอก จากนั้นคณะผู้บริหาร นำทีมพนักงานช่วยกันคนละไม้คนละมือเสิร์ฟอาหาร และพูดคุยกับน้องๆ บ้านนนทภูมิ ด้วยความรักและเอ็นดู งานนี้จึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งจากผู้ให้และผู้รับ เรียกได้ว่าน้องๆได้อิ่มกายและอิ่มใจกันไปตามๆกันเลยทีเดียว และขอขอบคุณบริษัทผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆของเราในครั้งนี้คือ บริษัท ดี มิลค์ แฟมิลี่ จำกัด ที่ให้การสนับสนุน นำเครื่องดิ่มเพื่อสุขภาพ "ไมโลดิบ" และทุนการศึกษามามอบให้แก่น้องๆในครั้งนี้ และบริษัท เนสเล่ท์ (ไทย) จำกัด ร่วมมอบแก้วน้ำสวยๆให้แก่น้องด้วย