NEWS & EVENT

ยูนิทรีโอ ร่วมกับ Xtralis จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง VESDA:Xtralis Product Launching of VESDA E and OSID

Posted on 13 June, 2016

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ Xtralis จัดงานสัมมนาในห้วข้อเรื่อง VESDA:Xtralis Product Launching of VESDA E and  OSID ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเนคชั่น ถนนรัชดาภิเษก โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก XTRALIS ได้แก่ Mr.Derrick Wong,Regional Sales and Technical Manager,South East Asia และ Mr.Kok Meng Low, Technical Manager ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ Xtralis รุ่นใหม่ล่าสุด ได้แก่ VESDA-E และ  OSID พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานและการติดตั้ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในงานนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเกือบร้อยคน