CSR

บริษัทยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด บริจาคเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

Posted on 29 June, 2015

 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด โดยคุณโนริทาเกะ โอกุระ (ที่3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมกับคณะทำงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (CSR) มอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Ablerex ขนาด 1000VA จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงระบบ Internet และ WiFi ในสถานศึกษา โดยมีคุณศุภชัย จงศิริ (ที่3 จากขวา)ประธานคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราชเป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 58