NEWS & EVENT

ออกบูธแสดงสินค้าในงาน อบรม"“การเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และ การแก้ไขปัญหาฮาร์มอนิก”

Posted on 29 June, 2015

 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานอบรมเชิงวิชาชีพ จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (วสท.) ในหลักสูตรที่มีชื่อว่า “การเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการแก้ไขปัญหาฮาร์มอนิก” 

โดยทางบริษัทได้นำสินค้าในหมวดหมู่ระบบไฟฟ้า คือ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)ยี่ห้อ EATON นำไปแสดงในงานนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากมาย จัดขึ้น ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้