CSR

ยูนิทรีโอ ปันน้ำใจสู่เยาวชนไทยในชนบท

Posted on 05 November, 2010

 

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำด้านการออกแบบ ควบคุม ดำเนินการก่อสร้าง และบำรุงรักษาดาต้าเซ็นเตอร์ครบวงจร ร่วมสานฝันแบ่งปันน้ำใจสู่เยาวชนไทยในชนบท ในโอกาสที่บริษัทฯ ดำเนินงานครบ 30 ปี โดยคุณภักดี อนิวรรตน์ รองกรรมการผู้จัดการ นำทีมจิตอาสา มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเจ.ซี. โคราชอนุสรณ์ 1 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553.