CSR

Posted on
12 Jan, 2016

Unitrio ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

Unitrio ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

อ่านต่อ..

Posted on
25 Sep, 2015

Unitrio บริจาคเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด โดยคุณโนริทาเกะ โอกุระ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมกับคณะทำงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (CSR)

อ่านต่อ..

Posted on
29 Jun, 2015

บริษัทยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด บริจาคเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด โดยคุณโนริทาเกะ โอกุระ (ที่3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมกับคณะทำงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (CSR) มอบเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ..

Posted on
20 May, 2015

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด และพนักงาน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด และพนักงาน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประภัย...

อ่านต่อ..

Posted on
05 Jun, 2015

Unitrio มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2558

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด นำโดยคุณโนริทาเกะ โอกุระ ประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2558....

อ่านต่อ..

Posted on
20 Jun, 2014

Unitrio มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2557

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด นำโดย คุณโนริทาเกะ โอกุระ ประธานกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร .....

อ่านต่อ..

Posted on
29 Aug, 2013

UNITRIO มอบเครื่องสำรองไฟ คอมพิวเตอร์เก่าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา

UNITRIO มอบเครื่องสำรองไฟ คอมพิวเตอร์เก่าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา

อ่านต่อ..

Posted on
10 Jun, 2014

Unitrio ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประภัยแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด และพนักงาน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประภัยแผ่นดินไหว........

อ่านต่อ..

Posted on
26 Mar, 2014

Unitrio จัดโครงการ "คอมพิวเตอร์..เพื่อน้อง ปี 2"

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดโครงการบริจาคคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟเก่า ให้แก่...

อ่านต่อ..

Posted on
06 Jun, 2014

Unitrio มอบถังเก็บน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด มอบถังเก็บน้ำไฟเบอร์กราสขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 2 ใบ มูลค่า 10,618 บาท ให้แก่โรงเรียน แสงประทีปรัฐบำรุง ....

อ่านต่อ..

Posted on
12 Jan, 2016

Unitrio ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

Unitrio ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

อ่านต่อ..

Posted on
12 Jul, 2013

Unitrio มอบทุนการศึกษาภายนอก ประจำปี 2013

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด นำโดยคุณ โนริทาเกะ โอกูระ ประธานกรรมการบริษัท มอบทุนการศึกษาภายนอก ประจำปี 2556....

อ่านต่อ..

Posted on
31 May, 2013

Unitrio จัดโครงการ "อาหารกลางวัน เพื่อน้อง"

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ อาหารกลางวัน เพื่อน้อง......

อ่านต่อ..

Posted on
25 Apr, 2013

UNITRIO มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2556

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2556........

อ่านต่อ..

Posted on
14 Dec, 2012

ยูนิทรีโอ ร่วมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ ผ่านมูลนิธิกระจกเงา

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ....

อ่านต่อ..

Posted on
28 Nov, 2012

Unitrio ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี วัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการ "ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี วัดพระบาทน้ำพุ”

อ่านต่อ..

Posted on
12 Oct, 2012

ยูนิทรีโอ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสมาคมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด โดย คุณประทวน อินทโชติ ที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้มอบอุปกรณ์กีฬา

อ่านต่อ..

Posted on
23 Jul, 2012

ยูนิทรีโอ ร่วมปลูกปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติให้แก่ทะเลไทย

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด โดยคุณภักดี อนิวรรตน์ กรรมการผู้จัดการ นำพนักงานร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่

อ่านต่อ..

Posted on
31 May, 2012

ยูนิทรีโอ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนแสงประทีบรัฐบำรุง

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด นำทีมโดยคุณภักดี อนิวรรตน์ กรรมการผู้จัดการ ในการมอบทุนการศึกษา

อ่านต่อ..

Posted on
19 Apr, 2012

ยูนิทรีโอมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2555

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2555 ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ CSR

อ่านต่อ..

Posted on
23 Feb, 2012

ยูนิทรีโอ ร่วมช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำด้านการออกแบบ และบำรุงรักษาดาต้าเซ็นเตอร์ครบวงจร ร่วมช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

อ่านต่อ..

Posted on
11 Jan, 2012

ยูนิทรีโอ ได้มอบสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียน

ยูนิทรีโอ ได้มอบสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยมอบผ่าน สำนักงานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ

อ่านต่อ..

Posted on
13 Oct, 2011

ยูนิทรีโอ ร่วมมือช่วยกันแพ็คข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 เหล่าพนักงาน ยูนิทรีโอ ได้ร่วมมือช่วยกันแพ็คข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือ

อ่านต่อ..

Posted on
14 Jun, 2011

ยูนิทรีโอ สนับสนุนรถเข็นคนพิการ

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด นำโดย คุณภักดี อนิวรรตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 คัน ให้แก่

อ่านต่อ..

Posted on
31 May, 2011

ยูนิทรีโอ สนับสนุนทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 - บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด นำโดย คุณภักดี อนิวรรตน์ รองกรรมการผู้จัดการ

อ่านต่อ..

Posted on
06 Jan, 2011

ยูนิทรีโอ จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท ยูนิทรีโอ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์

อ่านต่อ..

Posted on
05 Nov, 2010

ยูนิทรีโอ ปันน้ำใจสู่เยาวชนไทยในชนบท

บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมสานฝันแบ่งปันน้ำใจสู่เยาวชนไทยในชนบท......

อ่านต่อ..